Lessingstraße 19, Wiesbaden
logo_aa

Test

Zanotuj liczbę punktów

1. Jak czesto pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?

(0) nigdy
(1) raz w miesiącu lub rzadziej
(2) dwa do czterech razy w miesiącu
(3) dwa lub trzy razy w tygodniu
(4) cztery lub wiecęj razy w tygodniu

2. Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypija Pan/Pani w dniu, w którym Pan/Pani pije?

(0) 1-2 porcje
(1) 3-4 porcje
(2) 5-6 porcji
(3) 7-9 porcji
(4) 10 lub więcej porcji

Close up of women hand writing on notepad.

3. Jak często wypija Pan/Pani sześć lub więcej porcji alkoholu podczas jednego dnia?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
(2) około raz w miesiącu
(3) około raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

4. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
(2) około jeden raz w miesiącu
(3) około 1 raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobił Pan/Pani coś niewłaściwego, co naruszyło przyjęte w Pana/Pani środowisku normy postępowania?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
(2) około raz w miesiącu
(3) około raz w tygodniu
(4) codzienie lub prawie codziennie

6. Jak często w ostatnim roku potrzebował Pan/Pani napić się alkoholu rano następnego dnia po „dużym piciu”, aby móc dojść do siebie?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
(2) około raz w miesiącu
(3) około raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

7. Jak często w ostatnim roku miał Pan/Pani poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
(2) około raz w miesiącu
(3) około raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

8. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani przypomnieć sobie, co zdarzyło sie poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż jeden raz w miesiacu
(2) około raz w miesiacu
(3) około raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

9. Czy kiedykolwiek Pan/Pani lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Pana/Pani picia?

(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(3) tak, w ostatnim roku

Czy ktoś z rodziny, lekarzy lub innych pracowników słuzby zdrowia interesował się Pana/Pani piciem albo sugerował jego ograniczenie?

(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(3) tak, w ostatnim roku

SUMA PUNKTÓW

JEŚLI JEST WIEKSZA OD 8 to należy pouczyć (zobacz inne informacje: rodzina, dzieci, terapia) pacjenta o zagrożeniach, Jesli wieksza od 13 niech sie zajmie pacjentem specjalista z poradni p-alkoholowej.
Test Audit jest przygotowany przez Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych